Witaj w Agum-pol!

Poniższe warunki i postanowienia określają zasady korzystania z witryny internetowej Agum-pol sp. z o.o., dostępnej pod adresem https://agum-pol.pl.

Przy dostępie do tej witryny zakładamy, że akceptujesz niniejsze warunki i postanowienia. Prosimy nie kontynuować korzystania z Agum-pol, jeśli nie zgadzasz się z wszystkimi warunkami i postanowieniami zawartymi na tej stronie.

Cookies:

Witryna korzysta z plików cookies, aby dostosować Twoje doświadczenie online. Przy dostępie do Agum-pol zgadzasz się na korzystanie z niezbędnych plików cookies.

Plik cookie to plik tekstowy umieszczany na dysku twardym przez serwer strony internetowej. Pliki cookies nie mogą być używane do uruchamiania programów ani dostarczania wirusów na Twój komputer. Pliki cookies są przypisane wyłącznie do Ciebie i mogą być odczytywane tylko przez serwer strony internetowej w domenie, która wydała ci cookie.

Możemy używać plików cookies do zbierania, przechowywania i śledzenia informacji w celach statystycznych lub marketingowych w celu obsługi naszej witryny. Masz możliwość akceptacji lub odrzucenia plików cookies opcjonalnych. Istnieją pewne pliki cookies niezbędne do działania naszej witryny, na które nie wymagamy twojej zgody, ponieważ zawsze działają. Prosimy pamiętać, że akceptując pliki cookies niezbędne, akceptujesz również pliki cookies od stron trzecich, które mogą być używane za pośrednictwem usług dostarczanych przez strony trzecie, takie jak okno wyświetlające wideo dostarczane przez strony trzecie i zintegrowane z naszą witryną.

Licencja:

Jeśli nie określono inaczej, Agum-pol sp. z o.o. i/lub jego licencjodawcy posiadają prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów na Agum-pol. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz korzystać z Agum-pol wyłącznie do celów osobistych, pod warunkiem przestrzegania ograniczeń określonych w niniejszych warunkach i postanowieniach.

Nie wolno Ci:

  • Kopiować ani publikować materiałów z Agum-pol

  • Sprzedawać, wynajmować ani sublicencjonować materiałów z Agum-pol

  • Reprodukować, kopiować lub podwajać materiałów z Agum-pol

  • Redystrybuować treści z Agum-pol

Umowa ta obowiązuje od dnia niniejszego.

Niektóre części tej witryny oferują użytkownikom możliwość zamieszczania i wymiany opinii oraz informacji w określonych obszarach witryny. Agum-pol sp. z o.o. nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie recenzuje komentarzy przed ich pojawieniem się na witrynie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii Agum-pol sp. z o.o., jej agentów i/lub partnerów. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która zamieściła je na witrynie. Na tyle, na ile pozwala to obowiązujące prawo, Agum-pol sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy ani za jakiekolwiek roszczenia, szkody czy wydatki wynikające z korzystania lub zamieszczania komentarzy na tej witrynie.

Agum-pol sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy i usuwania tych, które mogą być uznane za nieodpowiednie, obraźliwe lub naruszające niniejsze Warunki i postanowienia.

Oświadczasz i gwarantujesz, że:

  • Masz prawo zamieszczać komentarze na naszej witrynie i posiadasz wszystkie niezbędne licencje i zgody do tego;

  • Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym, lecz nie tylko, praw autorskich, patentowych ani znaków towarowych osób trzecich;

  • Komentarze nie zawierają żadnych treści defamacyjnych, zniesławiających, obraźliwych, niestosownych ani w inny sposób nielegalnych, naruszających prywatność.

  • Komentarze nie będą używane w celu werbowania lub promowania działalności gospodarczej lub przemysłowej ani nielegalnych działań.

Niniejszym udzielasz Agum-pol sp. z o.o. licencji nieekskluzywnej do korzystania, reprodukowania, edycji i upoważniania innych do korzystania, reprodukowania i edycji dowolnych twoich komentarzy we wszystkich formach, formatach i mediach.

Hyperłączenie do naszej zawartości:

Następujące organizacje mogą tworzyć łącza do naszej witryny bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia:

Agencje rządowe;

Wyszukiwarki internetowe;

Organizacje informacyjne;

Dystrybutorzy katalogów online mogą łączyć się z naszą witryną w taki sam sposób, jak łączą się z witrynami innych przedsiębiorstw; oraz

Systemowe Przedsiębiorstwa Akredytowane, z wyjątkiem organizacji non-profit, centrów handlowych charytatywnych i grup zbierających środki charytatywne, które nie mogą łączyć się z naszą witryną internetową.

Te organizacje mogą łączyć się z naszą stroną główną, publikacjami lub innymi informacjami na stronie internetowej, pod warunkiem, że łącze: (a) nie jest w żadny sposób wprowadzające w błąd; (b) nie sugeruje fałszywie sponsora, poparcia lub zatwierdzenia ze strony łączącej stronę i jej produktów i/lub usług; oraz (c) wpisuje się w kontekst strony łączącej.

Rozważymy i zatwierdzimy inne prośby o łącze od następujących rodzajów organizacji:

Powszechnie znane źródła informacji konsumenckiej i/lub biznesowej;

Strony społecznościowe dot-com;

Stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;

Dystrybutorzy katalogów online;

Portale internetowe;

Firmy księgowe, prawnicze i doradcze; oraz

Instytucje edukacyjne i stowarzyszenia branżowe.

Zatwierdzimy prośby o łącze od tych organizacji, jeśli zdecydujemy, że: (a) łącze nie będzie nas niekorzystnie przedstawiać wobec nas samych ani naszych akredytowanych przedsiębiorstw; (b) organizacja nie ma żadnych negatywnych zapisów u nas; (c) korzyść dla nas z widoczności łącza rekompensuje brak Agum-pol sp. z o.o.; oraz (d) łącze znajduje się w kontekście ogólnych informacji zasobów.

Te organizacje mogą łączyć się z naszą stroną główną pod warunkiem, że łącze: (a) nie jest w żadny sposób wprowadzające w błąd; (b) nie sugeruje fałszywie sponsora, poparcia lub zatwierdzenia ze strony łączącej stronę i jej produktów lub usług; oraz (c) wpisuje się w kontekst strony łączącej.

Jeśli należysz do organizacji wymienionej w punkcie 2 powyżej i chcesz utworzyć łącze do naszej witryny, musisz nas o tym poinformować, wysyłając e-mail do Agum-pol sp. z o.o.. Proszę podać swoje imię, nazwę organizacji, dane kontaktowe oraz adres URL swojej witryny, listę adresów URL, z których zamierzasz tworzyć łącze do naszej witryny, i listę adresów URL na naszej witrynie, do których chciałbyś się łączyć. Oczekuj na odpowiedź przez 2-3 tygodnie.

Zatwierdzone organizacje mogą tworzyć łącza do naszej witryny w następujący sposób:

Poprzez użycie naszej nazwy firmowej;

Poprzez użycie adresu URL, do którego prowadzi łącze; lub

Używając innych opisów naszej witryny, które mają sens w kontekście i formacie treści na stronie łączącej.

Nie wolno używać logo Agum-pol sp. z o.o. ani innych elementów graficznych do tworzenia łączy bez zgody na korzystanie z znaku towarowego.

Odpowiedzialność za zawartość:

Nie ponosimy odpowiedzialności za treść, która pojawia się na twojej witrynie. Zgadzasz się nas bronić przed wszelkimi roszczeniami zgłaszanymi na twojej witrynie. Żadne łącza nie powinny pojawić się na żadnej witrynie, które można by interpretować jako zniesławiające, obsceniczne lub nielegalne, lub które naruszają, w inny sposób łamią lub popierają naruszenie lub inne łamanie praw stron trzecich.

Zachowanie praw:

Zachowujemy sobie prawo do żądania usunięcia wszystkich łączy lub określonego łącza do naszej witryny. Zgadzasz się natychmiast usunąć wszystkie łącza do naszej witryny na naszą prośbę. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany tych warunków i polityki łączenia w dowolnym czasie. Kontynuując łączenie się z naszą witryną, zgadzasz się być związany tymi warunkami i polityką łączenia.

Usuwanie łączy z naszej witryny:

Jeśli znajdziesz jakiekolwiek łącze na naszej witrynie, które jest obraźliwe z jakiegokolwiek powodu, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie i nas o tym poinformować. Rozważymy prośby o usunięcie łączy, ale nie jesteśmy zobowiązani do tego lub do bezpośredniej odpowiedzi na ciebie.

Nie gwarantujemy, że informacje na tej stronie internetowej są poprawne. Nie udzielamy gwarancji co do ich kompletności ani dokładności, ani nie obiecujemy, że strona internetowa będzie dostępna lub że materiały na niej będą aktualne.

Oświadczenie:

W największym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, wyłączamy wszelkie przedstawienia, gwarancje i warunki dotyczące naszej witryny i korzystania z niej. Nic w tym oświadczeniu nie będzie:

Ograniczać lub wyłączać naszej lub twojej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała;

Ograniczać lub wyłączać naszej lub twojej odpowiedzialności za oszustwo lub fałszywe przedstawienie;

Ograniczać jakiejkolwiek z naszych lub twoich odpowiedzialności w sposób niedozwolony przez obowiązujące prawo; lub

Wyłączać naszych lub twoich odpowiedzialności, które nie mogą być wyłączone zgodnie z obowiązującym prawem.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności ustalone w tej sekcji i w innych miejscach tego oświadczenia: (a) podlegają poprzedniej sekcji; oraz (b) regulują wszystkie odpowiedzialności wynikające z tego oświadczenia, w tym odpowiedzialności wynikające z umowy, z deliktu i z naruszenia obowiązków ustawowych.

Dopóki strona internetowa i informacje oraz usługi na niej są świadczone bezpłatnie, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za żadne straty ani szkody jakiejkolwiek natury.